گواهی نامه های دریافت شده

گواهینامه حمایت از حقوق تولیدکنندگان
گواهینامه شرکت زغال قالب
گواهینامه
گواهینامه
گواهینامه
گواهینامه شرکت زغال قالب

1- پروانه بهره برداری محصول سال 1377 (به شماره 104/27597)
2- تاییدیه نوع محصول از سازمان حفاظت محیط زیست (سال 1380 به شماره ثبت 174-24)
3- تاییدیه نوع محصول از آزمایشگاه شیمی و پلیمر موسسه جهاد و تحقیقات (سال 1380 به شماره ثبت 53-81)
4- گواهینامه ISO9001:2000 مدیریت کیفیت (انگلستان)(سال 1381 به شماره ثبت 15172)
5- تاییدیه نوع محصول از آزمایشگاه هلند تحت استاندارد توریت آمریکا (سال 2003م)
6- مجوز ورود به اتحادیه اروپا(سال 2003م)
7- دارنده گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان(سال 1383 و 1384)

سوالات متداول از شرکت زغال قالب سوالات متداول
زغال مکعبی ارتباط با ما
زغال فشرده