مدیران شرکت

آقای مهندس امیرحسین خدیوی: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای مهندس کیهان خدیوی: مدیربازرگانی داخلی و عضو هیئت مدیره

خانم دکتر طلیعه ناصری منش: رئیس هیئت مدیره

خانم مهندس میترا تیموری: مدیر بازرگانی خارجی

نـظـرات کاربران
دیگر مطالب کاربردی
•  قوانین و مقررات
•  گواهی نامه های دریافت شده
•  درباره زغال قالب
•  ارسال سریع محصولات
•  ضمانت بهترین قیمت
•  مدیران شرکت
سوالات متداول از شرکت زغال قالب سوالات متداول
زغال مکعبی ارتباط با ما
زغال فشرده