مدیران شرکت

آقای مهندس امیرحسین خدیوی: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای مهندس کیهان خدیوی: مدیربازرگانی داخلی و عضو هیئت مدیره

خانم دکتر طلیعه ناصری منش: قائم مقام مدیرعامل

خانم مهندس میترا تیموری: مدیر بازرگانی خارجی

نـظـرات کاربران
دیگر مطالب کاربردی
•  ارسال سریع محصولات
•  بهترین کیفیت محصول
•  مدیران شرکت
•  شماره حساب های زغال قالب
•  ضمانت بهترین قیمت
•  گواهی نامه های دریافت شده
سوالات متداول از شرکت زغال قالب سوالات متداول
زغال مکعبی ارتباط با ما
زغال فشرده