سوالات رايج

زغال با برند قالب اصل را از زغال تقلبی چگونه تشخیص دهیم؟

-    وزن زغال قالب اصل همان وزنی است که روی پاکت یا جعبه درج شده است در صورتی که زغال های تقلبی، 10 تا 15 درصد وزن شان کمتر می باشد.
-    شرکت زغال قالب، تمامی خاکه ها و خرده ریزهای زغال را با دستگاه سرند جدا می کند و شما می توانید خرید بسته بندی های زغال را بدون خاکه و خرده ریز انجام دهید در صورتی که درون بسته های زغال های متفرقه پر از خرده ریز ضایعاتی و خاکه است.
زغال فشرده از چه موادی تولید می شود؟
 زغال فشرده بر خلاف زغال طبیعی که از چوب درختان به دست می آید، از پوست گردو، پوست پسته، خاک زغال، تولید می شود. این مواد اولیه تحت پرس قرار می گیرند و بریکت تولید می شود و این بریکت ها، به دلیل فشردگی و ابعاد مساوری، پخت متعادلی دارند.
 
ادامه
سوالات متداول از شرکت زغال قالب سوالات متداول
زغال مکعبی ارتباط با ما
زغال فشرده